საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 2 აგვისტოს სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე:  
 
ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობა - 1 საშტატო ერთეული:
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება  N 130/01-01  02.08.2021 


კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 90/2021 - 18/10/2021