საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 30 ივლისს სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე:  
 
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა - 1 საშტატო ერთეული:


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N 127/01-01  29.07.2021;

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება: 82/2021 - 21/09/2021