საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები

აღნიშნული მონოგრაფია წარმოადგენს ავტორის მიერ ბოლო 10 წლის მანძილზე განხორციელებული კვლევების ერთობლიობას. მონოგრაფიაში შესულია, როგორც ადრინდელი, ასევე უახლესი კვლევები, რომლებიც ფოკუსირებულია ისეთ საკითხებზე როგორიცაა: საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის შეფასება; ახალი საექსპორტო პროდუქტები და ბაზრები; მმართველობითი გადაწყვეტილებები ახალი საექსპორტო
პროდუქციის შექმნისათის. აღნიშნული ნაშრომო საინტერესო იქნება, როგორც ამ სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსებისათვის ასევე მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც იკვლევენ მსგავს საკითხებს. ნაშრომში მოტანილი კვლევის ზოგიერთი მეთოდი, სრულიად ახლებურად აყალიბებს საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებული საკითხებზე მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.

isbn : 978-9941-13-753-2
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები