საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმია

მონოგრაფიაში განხილულია აზოტშემცველი, ტრიციკლური და ტეტრაციკლური ხაზოვანი და ანგულარული აგებულების, ბენზოლის ბირთვის ნახშირბადატომებით კონდენსირებული ჩაუნაცვლებელი პიროლოინდოლების, ბენზოპიროლოინდოლების და ინდოლოინდოლების სინთეზის მეთოდები და მათი ქიმიური გარდაქმნები. ნაშრომში განხილულია აგრეთვე პიროლოინდოლების, ბენზოპიროლოინდოლების და ინდოლოინდოლების პრეკურსორების – დიჰიდრაზონების სინთეზის მეთოდები და მათი სინ-სინ, სინ-ანტი და ანტი-ანტი-იზომერებად დაყოფის ხერხები. მონოგრაფია განკუთვნილია აზოტშემცველი არომატული ჰეტეროციკლური ნაერთებით დაინტერესებული ორგანული ქიმიის სპეციალისტებისათვის, უმაღლესი სასწავლებლების დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის. უნივერსიტეტების, ინსტიტუტებისა და კოლეჯების სტუდენტებისათვის, არჩევითი საგნებიდან ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის არჩევის შემთხვევაში, წიგნი შეასრულებს სახელმძღვანელოს როლს.

isbn : 978-9941-13-780-8
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები