საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რაოდენობითი ანალიზის პრაქტიკუმი

ნაშრომში განხილულია რაოდენობითი ანალიზის ლაბორატორიაში მუშაობის პრაქტიკული საკითხები (საშუალო სინჯის აღება, მისი მომზადება საანალიზოდ, გამოხდილი და დეიონიზირებული წყლის მიღება-კონტროლის მეთოდები და სხვ.) მოცემულია ნივთიერებათა რაოდენობრივი განსაზღვრის გრავიმეტრული, მოცულობითი, ფოტომეტრული და კინეტიკური მეთოდები. წიგნი განკუთვნილია ქიმიის სპეციალობის სტუდენტებისა და დამწყები ქიმიკოსებისთვის.

isbn : 978-9941-13-765-5
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები