საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ელექტრონული მედიის პროგრამირება

წინამდებარე ნაშრომი თეორიულ-პრაქტიკული ხასიათისაა და მასში განხილულია ტელერადიოპროგრამირების ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორებიცაა: საზოგადოებრივი და კომერციული მაუწყებლობის სპეციფიკა, შერეული და ფორმატული პროგრამირების პრინციპები, საკაბელო და რეგიონული არხების პროგრამირება, პროგრამირების ფაქტორები და განრიგის შედგენის სტრატეგიები, პროგრამისა და აუდიტორიის კვლევის მეთოდები და სხვ. გათვალისწინებულია როგორც უცხოეთის გამოცდილება, ისე ქართული სამაუწყებლო პრაქტიკაც. წიგნი, ძირითადად, ჟურნალისტიკის შემსწავლელი სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ ალბათ დააინტერესებს მაუწყებლობის პრაქტიკოსებსაც, განსაკუთრებით მათ, ვისი საქმიანობაც უკავშირდება ტელერადიოპროგრამების დაგეგმვასა და მართვას.

isbn : 978-9941-13-684-9
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები