საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ამოცანები სტატისტიკურ ფიზიკაში

სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა წარმოადგენს ფიზიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას, რომლის ცოდნა აუცილებელია მეცნიერებისა და ტექნიკის მრავალი დარგის სპეციალისტისთვის. წიგნשი שესულია ამოცანები სტატისტიკურ ფიზიკასა და თერმოდინამიკაשი. ის განკუთვნილია ფიზიკის მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამოცანათა კრებულით სარგებლობა שეუძლიათ ფიზიკის მიმართულების მაგისტრატურისა და სხვა მიმართულების სტუდენტებსაც, რომლებიც სწავლობენ სტატისტიკურ ფიზიკას. ამოცანათა კრებული დაყოფილია პარაგრაფებად. თითოეული პარაგრაფის დასაწყისשი მოყვანილია მოკლე თეორიული მასალა, რომლის ცოდნაც აუცილებელია ამოცანის ამოხსნისათვის. კრებულשი მოყვანილია ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა და პასუხები.

isbn : 978-9941-13-593-4
ფასი: 0₾მსგავსი წიგნები