საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2019-12-16
თარიღი სთ
მისამართი
16 დეკემბერს, 16.00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი და საჯარო სამსახურის  ბიურო ატარებს ესეების კონკურსსა და კონფერენციას  თემაზე:  ,,მომავალი საჯარო სამსახური". 

საუკეთესო 5 ესეს ავტორი, რომელიც სხვადასხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენელთაგან შემდგარი ჟიურის მიერ გამოვლინდა.  16 დეკემბერს მოხსენებით წარსდგება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. 5 საუკეთესო ნაშრომი განთავსდება საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე, რომელსაც გაეცნობიან საჯარო სამსახურები.
კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის მე-3 და მე-4 კურსის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.
 
მისამართი: ი. ჭ ავჭავაძის გამზ., N1, თსუ I კორპ. აუდიტორია N101  
მსგავსი ღონისძიებები